2Marine

Maskin Transport

Pga det unike designet av LGF så har vi mulighet til å frakte store anleggsmaskiner og konstruksjoner, og levere dette til steder andre båter ikke kommer til eller hvor det ikke finnes vei for å kunne kjøre maskiner til stedet.

Fartøyet måler 62×11 meter og er utstyrt med 120tm kran og kjørerampe.

Dekksareal under tak er på Ca. 300kvm. I tillegg har vi mulighet til last på lastelukene.

Vi har og muligheter for transfer av diesel og ferskvann.

Maks last er ca. 300t.

Fartøyet er et landgangsfartøy og er derfor ikke avhengig av kai. Fartøyet kan legge til mot strand, fjærestein, anleggsområder osv.

Marint Avfall

Avfall som havner i sjøen samler seg ofte på vanskelige plasser, på øyer og mellom holmer og skjær.

Heldigvis så har vi mange fantastiske mennesker der ute som gjør en innsatts med å samle sammen dette avfallet.

Problemet er ofte hvordan få det til nærmeste mottak på en sikker og fornuftig måte.

Dette kan vi hjelpe med, vi kan være behjelpelig med å plassere ut konteinere på strategiske plasser, for så å hente inn igjen når disse er fulle, eller vi kan avtale om depot steder hvor avfall samles i BigBags.

Vi i 2 MARINE har fått flere forespørsler vedrørende utrangerte oppdrettsanlegg som ligger i våre fjorder til hinder og sjenanse.

Vi har på bakgrunn av det laget et system for opptak av skjellanlegg.

I 2020 tok vi opp ca. 50 tonn med utrangert skjellanlegg i Nordland.

Bygg & Anlegg

Tyngde, terreng og lite tilgjengelig er vår spesialitet. Vi transporterer store og tunge komponenter til sjøs.

MS Sørøysund / Maursund er våre spesialfartøy innen Roro/Transport oppdrag.

Om du trenger maskiner og utstyr levert til en avsides plass, eller trenger en arbeidsplattform med alle fasiliteter tilgjengelig, så kan vi være behjelpelig.

Båtene våre god kapasitet på lugarer, verksted og arbeidsplass.

Fartøyene går langs kysten mellom holmer og skjær med last opptil 300 tonn. Med sitt ideelle design er skipet svært godt egnet for transport i grunne farvann.

LASTING OG LOSSING

Ved de fleste transportoppdrag henter vi maskiner og utstyr i nærheten av kundens lokasjon. Hvor ikke fartøyet kan lastes med kjøretøy har fartøyene Krane for å håndtere kolli inntil 10 tonn.
Fartøyet laster/losser ved nær sagt alle lokasjoner med liten tilgjengelighet.

Byggeoppdrag

Fartøyene våre er velegnet under de fleste bygge og vedlikeholdsprosjekt med nærhet til sjø. Betongbiler, pelemaskiner, kranbiler og andre anleggsmaskiner lastes hurtig og trygt for bruk på div anlegg. Aksellast er som regel ikke en utfordring på vårt fartøy. Ved brobygging, kai bygging, grunnundersøkelser og vedlikeholdsoppdrag er fartøyet velegnet som plattform/base for oppdraget.

Historien bak 2Marine AS

2 Marine ble stiftet i 2016 og gikk til innkjøp av MS Sørøysund MS Sørøysund er ett av 3 fartøy som ble bygget for det Norske Forsvar i 1972 av Mjellem & Karlsen i Bergen, Norge. Alle fartøyene gikk gjennom en stor ombygging i 1996. Ombyggingen inkluderte en stor modernisering av fartøyet, inkludert nytt interiør samt nytt overbygg laget av aluminium. Baug port, hekk port og dekks luker ble erstattet med nye. Samtidig ble alle motorer fornyet, og dobbel vannjet ble montert for å forbedre kontrollen av fartøyene.
Disse LGF`ene er perfekt for transport av maskiner og utstyr. Vekt, terreng og lav tilgjengelighet er vår spesialitet. Vi transporterer store og tunge komponenter til sjøs. Med sitt ideelle design er skipet veldig egnet for transport i grunt vann.

Transport

Vi kan frakte hva som helst, alt fra stykk gods til store anleggsmaskiner og konstruksjoner. Fartøyet måler 62×11 meter og er utstyrt med 120tm kran og kjørerampe.

Dekksareal under tak er på Ca. 300kvm. I tillegg har vi mulighet til last på lastelukene.

Vi har og muligheter for transfer av diesel og ferskvann.

Maks last er ca. 300t.

Fartøyet er et landgangsfartøy og er derfor ikke avhengig av kai. Fartøyet kan legge til mot strand, fjærestein, anleggsområder osv.

Eksempel på hva vi har plass til:

1stk CAT 336, ca 40t

1stk CAT 329, ca 30t

2stk Volvo A30 Dumper, ca 50t

1stk CAT CS 74, ca 16t

1stk Pickup

+ skuffer og diverse utstyr til gravere.

Velkommen til 2Marine

Beredskap – Landgangsfartøy – Sjøtransport